Uppgradering av MySQL

Under hösten kommer MySQL-servrarna på samtliga servrar uppgraderas till nyare versioner av MySQL/MariaDB. Vi skickar ut mail till berörda kunder när vi väl planerat in uppgraderingen för respektive server.