Resell3-servern

2023-10-15, kl. 15:30: Servern är nere. Felsökning pågår.

2023-10-15, kl. 15:50: Servern är uppe igen. Vi beklagar neretiden som förekom !