Personnummer eller Organisationsnummer av svenska kunder krävs pga de speciella regler som gäller för toppdomänerna .SE och .NU

När man registrerar nya domännamn krävs ibland extra information för vissa toppdomäner.

Hos nunames.se följer vi GDPR och vi värdesätter våra kunders integritet och personliga rättigheter.

Sedan år 2013 kräver  Stiftelsen för Internetinfrastruktur att alla svenska kunder som registrerar en .SE eller .NU domän, anger sitt Personnummer (om det handlar om en privatperson) eller Organisationsnummer (om det handlar om ett företag eller en förening)..

Mer information finns i .SE villkoren / .NU villkoren i avsnittet 3.1.1.

Avsnitt 3.1.1 säger:

3.1.1 Ansökan om registrering under toppdomänen .nu / toppdomänen.se står öppen för alla fysiska och juridiska personer som har ett person- eller organisationsnummer eller som kan identifieras genom registerbeteckning i register fört av myndighet eller av organisation med myndighetsliknande uppgift. För utländsk Innehavare kan istället annan unik identifieringsuppgift lämnas.

För icke svenska kunder krävs inte Personnummer eller Organisationsnummer; men något annan unikt ”ID” krävs, som tex. ett telefonnummer eller epostadress. Instruktioner hur detta ska anges finns det mer info om nedan.

Dessutom krävs det att all information om kunden skall vara korrekt och komplett. Det vill säga Namn, Adress, Epostadress och ev. telefonnummer. Om informationen ej är korrekt eller komplett kan registreringen av domännamnet missslyckas.

För svenska kunder ska Personnumret eller organisationsnumret anges i följande format:

[SE]ååmmdd-nnnn

Exempelvis om Du är född 1:a januari år 1935 skulle det kunna bli: [SE]350101-0900

För icke svenska kunder ska ett unikt ”id” anges i följande format:

[CC]nnnnnnnn

Där CC står för de två-bokstavs-landskoden (“Alpha-2 code”) och nnnnnnnn är ett unikt ”id” så som tex. Ditt telefonnummer eller epostadress.

Exempelvis om Du bor i USA och vill använda Ditt telefonnummer skulle det blir: [US]212-555-1212