Som standard installerar Cpanel via AutoSSL ett certifikat från Let’s Encrypt för Era domäner och subdomäner. Det sker automatiskt och certifikaten förnyas var tredje månad.

Nackdelen kan vara om Er domän inte ”pekar” till Ert kontopaket på vår server. Tex. om Ni pekat domänen till en annan server för sin hemsida och bara använder vår server för sin epost.

Då kan Ni testa att använda ”Let’s Encrypt” i Cpanel. Se då till att domänen Ni ska installera ett SSL-certifikat för finns skapad under ”Domäner” i Cpanel som en ”underdomän/subdomän” – så som tex. ”mail.mindomän.se”. Se mer här hur Ni skapar domäner: https://www.nunames.se/skapa-subdoman-tillaggsdoman-eller-alias/

Gör sedan så här:

 1. Klicka nu på ikonen Let’s Encrypt under ”Säkerhet”.
 2. Gå ned under ”Issue a new certificate” och klicka till höger om underdomänen/subdomänen på ”Issue” (tex. mail.mindomän.se).
 3. Låt ”http-01” vara vald och klicka sedan på den blå knappen ”Issue”.

Vänta sedan i allt från några sekunder till 2-4 minuter tills ett meddelande kommer upp om att apche startats om i bakgrunden.

En annan sak är om Ni behöver har ”wildcard” för Er domän. Då är det enklast att använda Let’s Encrypt i Cpanel. Men då måste Er domän använda våra namnservrar och peka helt och håller till Ert kontopaket hos oss. Då gör Ni så här:

 1. Klicka nu på ikonen Let’s Encrypt under ”Säkerhet”.
 2. Gå ned under ”Issue a new certificate” och klicka till höger om domänen på ”Issue”.
 3. Klicka sedan i rutan som finns under ”Add cPanel subdomains**?”.
 4. Klicka därefter på ”dns-1” (istället för ”http-01”) under ”Please choose an SSL validation method (all are automatic)”
 5. Klicka i rutorna under ”Include Wildcard*?
 6. Klicka sedan längst ned på den blå knappen ”Issue”.

Vänta sedan i allt från några sekunder till 2-4 minuter tills ett meddelande kommer upp om att apache startas om i bakgunden.

Nytt Oktober 2021:

I oktober togs ett så kallat ”rot-certifikat” bort vilket kan orsaka problem i vissa enheter när man exempelvis ska hämta sin epost så kan det komma upp att certifikatet inte går att lita på eller inte är giltigt. Det kan gå att lösa på följande vis:

 1. Logga in i Cpanel.
 2. Klicka på ikonen Let’s Encrypt under ”Säkerhet”.
 3. Gå ned under ”Your domains with Let’s Encrypt certificates” och klicka på ”Installera om/Reinstall” till höger om domänens certifikat.
 4. Välj nu ISRG Root X1 i rullgardinsmenyn under ”Alternate Chain Selection” och klicka sedan längst ned på knappen ”Installera om/Reinstall”.

Finns det inga certifikat under ”Your Domains with Let’s Encrypt certificates” går Ni ned under ”Issue a new cetificate” och klickar till höger om domänen på ”Issue”. Klicka i rutan som finns under ”Add cPanel subdomains**?” och klicka sedan på knappen ”Issue” längst ned och följ därefter ovanstående instruktion (1 till 4).

OBS! Om Ni har flera domäner (tilläggsdomäner och alias): Efter att Ni klickat på ”Issue” till höger om domänen – klicka då för ”dns-1” och klicka därefter i rutorna under ”Include Wildcard*?” – klicka därefter på knappen ”Issue” längst ned.