Som standard installerar Cpanel via AutoSSL ett certifikat från Sectigo för Era domäner och subdomäner. Det sker automatiskt och certifikaten förnyas var tredje månad.

Nackdelen med Sectigo är att ”Wildcard” inte stöds. Om Ni behöver det eller upplever problem med certifikaten från Sectico (tex. att de är ”ogiltiga” eller liknande) Kan Ni välja att inaktivera AutoSSL och istället installera certifikat från Let’s Encrypt.

  1. Logga in i Cpanel.
  2. Klicka på SSL/TLS Status under ”Säkerhet”.
  3. Klicka i rutan till vänster bredvid ”Domän/Domain” så samtliga domäner och subdomäner markeras.
  4. Klicka sedan på ”Exclude Domains from AutoSSL ”.

Nu är ”AutoSSL” inaktiverat så att Sectigo’s certifikat ej kommer installeras/förnyas.

Om det inte går att klicka för ”Exclude Domians from AutoSSL” ber vi Er kontakta oss så kan vi inaktivera det åt Er.

  1. Klicka nu på ikonen Let’s Encrypt under ”Säkerhet”.
  2. Gå ned under ”Issue a new certificate” och klicka till höger om domänen på ”Issue”.
  3. Klicka sedan i rutan som finns under ”Add cPanel subdomains**?”.
  4. Klicka därefter på ”dns-1” (istället för ”http-01”) under ”Please choose an SSL validation method (all are automatic)”
  5. Klicka i rutorna under ”Include Wildcard*?
  6. Klicka sedan längst ned på den blå knappen ”Issue”.

Vänta sedan i allt från några sekunder till 2-4 minuter tills ett meddelande kommer upp om att apache startas om i bakgunden.