OBS!! Byt ut till Ditt domännamn och domännamnsändelse !

Exempel: dindomän.com istället för dindomän.tld

Nytt 2021-02-04: Kan Du inte hämta epost ? Se mer här: https://www.nunames.se/problem-att-logga-in-epost/


Skapa en Epostadress

1. Logga in på Din Cpanel via https://servernamn.manufrog.com:2083

Eller med Ditt domännamn ( fungerar endast om domänen pekar rätt ) : https://cpanel.dindomän.tld

2. Klicka på ”Email Accounts” under ”EMAIL” eller ”E-postkonton” under ”E-post”.

3. Klicka på den blå knappen med texten ”+Create” eller ”+Skapa”.

4. Fyll i det namn Du vill ha på e-postadessen, tex. ”kunden” i rutan under ”Username” eller ”Användarnamn”.

5. Fyll i lösenordet vid ”Password” eller ”Lösenord”.

6. Klicka på ”Edit Settings” och ändra, eller låt ”1024” stå kvar vid ”Storage Space”. Det är det utrymme på e-postkontot Du vill ha för inkommande brev.

7. Klicka på ”+Create” eller ”+Skapa”.


Skicka/Ta hem Epost i ett epostprogram på datorn

Nu har Du skapat ett e-postkonto som Du kan använda på Din dator via en e-postklient såsom MS Outlook, Thunderbird eller liknande.

Det Du behöver ange då i e-postklienten är e-postadressen, användarnamnet ( i formen ”epostnamn@domännamn.tld” ) och lösenordet.

Dessutom måste Du ange inkommande epost-server ( pop3 eller imap ) som blir: mail.domännamn.tld eller serverns namn.

Och utgående e-postserver (smtp) som blir: mail.domännamn.tld eller serverns namn.
Sedan kommer vi till Autentisering. Detta krävs oftast för att kunna skicka e-post.

Guider finns här:

Outlook 2016
Outlook Android
Outlook 2003
Outlook 2007
Thunderbird
Windows Mail (Vista)
iPhone
MAC Mail
Samsung

 

Nedan följer exempel på olika konfigurationer:

Exempel POP3 med SSL/TLS:
Epostadress: epostnamn@domännamn.tld
Användarnamn: epostnamn@domännamn.tld
Lösenord: Lösenordet Du angav när Du skapade epostadressen i Cpanel
Inkommande epostserver (pop3): manu1.manufrog.com ( Port: 995 ) <————– OBS! Byt ut manu1 till namnet på den server Ditt konto ligger på eller ange Ert domännamn !
Utgående epostserver (smtp): manu1.manufrog.com ( Port: 465 ( SSL ) eller 587 ( TLS )) <————– OBS! Byt ut manu1 till namnet på den server Ditt konto ligger på eller ange Ert domännamn !
Autentisering: Ja, lösenord
Säkert/krypterat Lösenord (SPA): Nej

Exempel IMAP med SSL/TLS:
Epostadress : epostnamn@domännamn.tld
Användarnamn : epostnamn@domännamn.tld
Lösenord : Lösenordet Du angav när Du skapade epostadressen i Cpanel
Inkommande epostserver ( imap ) : manu1.manufrog.com ( Port: 993 ) <————– OBS! Byt ut manu1 till namnet på den server Ditt konto ligger på eller ange Ert domännamn !
Utgående epostserver ( smtp ) : manu1.manufrog.com ( Port: 465 ( SSL ) eller 587 ( TLS )) <————– OBS! Byt ut manu1 till namnet på den server Ditt konto ligger på eller ange Ert domännamn!
Autentisering : Ja, lösenord
Säkert/krypterat Lösenord (SPA) : Nej

När allt detta är klart, är Du redo för att kunna skicka och ta emot e-post från/till Ditt nyskapade e-postkonto.


Webbmail – skriv/läs/skicka/ta emot mail i din webbläsare

Det finns även Webbmail som Du kan använda för den nyskapade e-postadressen.

Du kan logga in till Webmailen via Din Cpanel genom att klicka på ”E-mail Accounts” eller ”E-postkonton” under ”MAIL” eller ”E-POST”, 
Klicka sedan på ”CHECK EMAILS” vid det e-postkonto Du vill logga in till.
Klicka sedan på RoundCube.

En genväg till Webmailen är:
https://webmail.domännamn.tld
eller https://Serverns-Namn.tld:2096

Byt ut ”Serverns-Namn.tld” till den server Ditt konto är placerad på – tex. ”manu34.manufrog.com”.

Logga in med exempelvis ”namn@domännamn.tld” som användarnamn & lösenordet, så blir det till rätt e-postkonto. 


Aktivera SPF + DKIM + DMARC

För att aktivera SPF + DKIM i Cpanel går Ni in under ”E-POST” och klickar på ”Email Deliverability”.

Där aktiverar Ni det hela via ”REPAIR” eller ”HANTERA” om det inte redan står ”Valid” för då är det redan aktiverat korrekt.

Man kan där även välja att lägga till andra servrar som ska få tillåtelse att skicka epost från Er domän.
Klicka då på ”HANTERA” och gå sedan under ”SPF” och klicka på ”CUSTOMIZE”.
Gå sedan ned under ”DOMAIN SETTINGS” och lägg till andra servrars ip-nummer eller namn.
Spara längst ned genom att klicka på den blå knappen med texten ”INSTALL A CUSTOMIZED SPF RECORD”.

DMARC aktiveras tyvärr inte lika enkelt – där gäller det att Ni klickar på ”Zone Editor” under ”DOMÄNER”.
Klicka sedan på ”Hantera” till höger om domänen.

Klicka därefter på nedåt-pilen bredvid texten ”LÄGG TILL POST” och välj ”Add DMARC record”. Välj sedan exempelvis ”Reject” som ”policy” och klicka på ”LÄGG TILL POST” för att spara.

Vill man lägga till det manuellt själv klickar man på ”LÄGG TILL POST” och byt till ”TXT” under ”Typ”.
Fyll sedan i: _dmarc i fältet under ”Namn” och klicka sedan i fältet under ”Post” – då kommer Cpanel ändra ”_dmarc” till ”_dmarc.domännamnet.com.” automatiskt.

I fältet under ”Post” måste Ni fylla i vad som ska hända om mail som skickas från Er domän till andra servrar.
Det vill säga om tex. någon skickar mail från Er domän från en server som ej får skicka mail från Din domän.

Exempel (värdet som ska fyllas i markerat i rött):

None: v=DMARC1; p=none; sp=none; rf=afrf; pct=100; ri=86400
Reject: v=DMARC1; p=reject; sp=none; rf=afrf; pct=100; ri=86400
Quarantine: v=DMARC1; p=quarantine; sp=none; rf=afrf; pct=100; ri=86400

Alternativt kan Ni begära att få en rapport från servrar som fått mail från Er domän och som nekat att ta emot mailen genom att lägga till en epostadress de ska skickas till:

None: v=DMARC1; p=none; sp=none; ruf=mailto:epostnamn@ddomännamnet.com; rf=afrf; pct=100; ri=86400
Reject: v=DMARC1; p=reject; sp=none; rf=afrf; pct=100; ruf=mailto:epostnamn@domännamnet.com; ri=86400
Quarantine: v=DMARC1; p=quarantine; sp=none; ruf=mailto:epostnamn@domännamnet.com; rf=afrf; pct=100; ri=86400


iPhone guide

( OBS!! Byt ut till Ditt domännamn och domännamnsändelse, tex. till manufrog.com istället för domännamn.tld när Du anger Adress och Användarnamn nedan )

1.) Klicka på ”Inställningar” och välj ”E-post, kontakter, kalendrar” ELLER ”Konton och lösenord”.

2.) Välj ”Lägg till konto” sedan ”Annat” och därefter ”Lägg till e-postkonto”.

3.) Fyll sedan i:

Namn: Ditt Namn
Adress: epostnamn@domännamn.tld
Lösenord: lösenordet för epostadressen
Beskrivning: Ditt Namn

4.) Din iPhone försöker nu hitta och ställa in serverinställningarna automatiskt.
Detta kan misslyckas – klicka i så fall på ”Nästa” och välj ”IMAP”.

5.) Fyll därefter i:

Server för inkommande e-post:
Värdnamn: manu27.manufrog.com <————– OBS! Byt ut manu27 till namnet på den server Ditt konto ligger på eller ange Ert domännamn!
Användarnamn: epostnamn@domännamn.tld
Lösenord: lösenordet för epostadressen

Server för utgående e-post:
Värdnamn: manu27.manufrog.com <————– OBS! Byt ut manu27 till namnet på den server Ditt konto ligger på eller ange Ert domännamn!
Användrnamn: epostnamn@domännamn.tld
Lösenord: lösenordet för epostadressen

6.) Misslyckas verifieringen? Klicka på fortsätt. ( eftersom ”SSL/TLS” används som standard så ska manu27.manufrog.com eller Ert domännamn anges <——– OBS! Byt ut manu27 till namnet på den server Ditt konto ligger på eller ange Ert domännamn ! ))

7.) Man kan även kontrollera under ”Avancerat” så rätt port används för inkommande: 993

Viktigt om Du Ej kan skicka epost:

1.) Klicka på ”Inställningar” och välj ”E-post, kontakter, kalendrar” ELLER ”Konton och lösenord”.
2.) Klicka på E-postadressen under ”KONTON”.
3.) Klicka på E-postadressen igen vid ”konto”.
4.) Skrolla ned till ”Server För Utgående E-post” och klicka där på raden vid texten ”SMTP manu27.manufrog.com” ( OBS! Byt ut manu27 till namnet på den server Ditt konto ligger på eller ange Ert domännamn ! )
5.) Klicka sedan på servern under ”Primär Server”.
6.) Klicka därefter på ”Autentisering” och välj ”Lösenord”.
7.) Se till så Serverport 465 eller 587 är vald.
8.) Klicka på ”Klar”

Testa sedan att skicka och ta emot epost – fungerar det ej har fel lösenord eller användarnamn angivits.


Ställa in i Microsoft Outlook 2007-2010

Februari 2021: Cpanel/mailservern stöder ej längre krypterade anslutningar som Outlook 2007/2010 vill göra. Detta pga de gamla ”protokollen” är osäkra. Ni kan då testa att använda Let’s Encrypts certifikat: epost

1.) Öppna Outlook och klicka på ”File” – klicka sedan på ”Account Settings” och välj ”Account Settings”.

 

Postad bild

2.) Klicka på ”New”.

 

Postad bild

3.) Välj ”Manually configure server settings or additional server types” och klicka sedan på ”Next”.

 

Postad bild

4.) Välj ”Internet E-Mail” och klicka på ”Next”.

 

Postad bild

5.) Fyll nu i följande:

Your Name: Ditt namn
E-mail address: epostnamn@domännamnet.se (epostadressen Du skapade i Cpanel)
Account type: IMAP eller POP3
Incoming mail server: manu34.manufrog.com eller ange Ert domännamn (OBS! Välj rätt servernamn här – det vill säga den server där Du har Ditt kontopaket placerat på – maila oss om Du är osäker)
Outgoing mail server (SMTP): manu34.manufrog.com eller ange Ert domännamn (OBS! Välj rätt servernamn här – det vill säga den server där Du har Ditt kontopaket placerat på – maila oss om Du är osäker)
Username: epostadress@domännamnet.se (samma som epostadressen Du skapade i Cpanel)
Password: lösenordet Du angav i Cpanel när Du skapade epostadressen

Var noga med att rutan inte är ibockad för ”Require logon using Secure Password Authentication (SPA).

 

Postad bild

6.) Klicka på ”More settings” och klicka på fliken ”Outgoing server”.
Markera där i rutan vid ”My outgoing server (SMTP) requires authentication” och välj alternativet ”Log on using”.
Fyll där i Din epostadress och lösenordet för epostadressen.

 

Postad bild

7.) Klicka nu på fliken ”Advanced” och fyll i följande:
Incoming server ( IMAP ): 993 ( om Du valt IMAP )
Incoming server ( POP3 ): 995 ( om Du valt POP3 )

Outgoing server ( SMTP ): 465 eller 587

 

Postad bild

8.) Klicka på ”Ok”.

9.) Klicka på ”Test Account Settings” – nu kommer Du se om allt fungerar som det ska – då kommer ”Complete” upp.

 

Postad bild

10.) Klicka på ”Close” och sedan på ”Next” och slutligen på ”Finish the setup”.

Tillägg:

Om tex. ”borttaget” mappen eller liknande skulle saknas så mailen ej kan raderas kan man testa:

Klicka på ”Tools” och välj ”IMAP Folders”.
Klicka på knappen ”Query”.
Välj mapp (tex. ”Trash”).
Klicka på knappen ”Subscribe”
Klicka på ”OK”.

Skulle inte det heller hjälpa finns en ”guide” här:
http://www.msoutlook.info/question/736


MAC mail guide

1.) Starta programmet.
Om du startar programmet för första gången startas installationsguiden direkt, i annat fall går du in i menyn Mail och väljer Lägg till konto.

2.) Välj nu att lägga till Annat Mail-konto för att lägga till Din epostadress tex. epostadressen@domänen.tld (byt ut till Din epostadress).

3.) I nästa ruta så anger du ditt namn, din e-postadress ( tex. epostadressen@domänen.tld ) och epostadressens lösenord. 
Klicka på logga in och du kommer då få meddelandet att Mail inte kunde verifiera kontot.

4.) Ange nu server för inkommande och utgående e-post till ”manu1.manufrog.com” – OBS! Byt ut till den server Ditt konto/domän är placerad på eller fyll i Ditt domännamn – och klicka sedan igen på ”Logga in”.

5.) Välj nu att endast använda Mail / E-post och klicka på Klar.

6.) Du kommer nu att se din inkorg i Mac Mail men du är inte riktigt klar ännu.
Klicka nu på Mail och välj Inställningar.

7.) Klicka på Konton i listan längst upp.

8.) Ta bort krysset för Hantera anslutningsinställningar automatiskt under Server för inkommande e-post ( IMAP ).

9.) Ändra portnumret till 993.

10.) Klicka på Spara.

11.) Gå till fliken Serverinställningar.

12.) Markera det konto du vill redigera och under valet ”Server utgående e-post (SMTP)” väljer du att ”Redigera SMTP-serverlista”.

13.) Markera din SMTP-server ( tex. manu1.manufrog.com ) – OBS! Välj den server Ditt konto/domän är placerad på eller Ditt domännamn – och klicka på minustecknet. Klicka sedan på Plustecknet för att lägga till en ny SMTP och ange sedan följande:

Servernamn: manu1.manufrog.com – OBS! Byt ut till den server Ditt konto/domän är placerad på eller fyll i Ditt domännamn

Port: 465 eller 587

Använd SSL

Autentisering: Lösenord

Klicka i rutan vid: Tillåt osäker autentisering

Användarnamn: epostadressen@domänen.tld ( byt ut till Din epostadress ).

Lösenord: Epostadressens lösenord

14.) Klicka sedan på OK för att spara. 


Samsung (E-post)

1.) 
Starta Appen

2.)
Ange följande under ”Ange inloggningsinfo”:
Epostadress : epostnamn@domännamn.tld <– Byt ut mot Din E-postadress
Lösenord : Lösenordet för epostadressen epostnamn@domännamn.tld <– Byt ut mot Din E-postadress lösenord

2.)
Klicka på ”MANUELL INST.” och välj ”IMAP-KONTO”.

3.)
Ändra nu ”epostadressen” till ”epostnamn@domännamn.tld” under ”Användarnamn”. <– Byt ut mot Din E-postadress

Ändra sedan ”imap.domännamn.se” till ”manu32.manufrog.com” under ”IMAP-server”. OBS! Byt ut manu32.manufrog.com mot den server Ditt konto finns på eller fyll i Ditt domännamn.

Ändra sedan ”Ingen” till ”SSL ( acceptera alla certifikat )” under ”Säkerhetstyp”.

5.)
Ändra efter det ”smtp.domännamn.se” till ”manu32.manufrog.com” under ”SMTP-server”. OBS! Byt ut manu32.manufrog.com mot den server Ditt konto finns på eller fyll i Ditt domännamn.

Ändra sedan ”Ingen” till ”SSL ( acceptera alla certifikat )” under ”Säkerhetstyp”.

6.)
Klicka på ”Logga in”.


Samsung – Outlook

1.) Starta Appen

2.) Klicka på ”LÄGG TILL KONTOT”.

3.) Fyll i epostadressen (tex. epostadressen@domannamnet.se).

4.) Klicka på ”FORTSÄTT”.

5.) Klicka på ”IMAP”.

6.) Fyll i lösenordet för epostadressen.

7.) Klicka nu för vid ”AVANCERADE INSTÄLLNINGAR”.

8.) Fyll i epostadressen (tex. epostadressen@domannamnet.se) i rutan med texten ”IMAP-användarnamn (exempel: mike.ro…).

9.) Fyll i lösenordet för epostadressen i rutan med texten ”IMAP-lösenord”.

10.) Fyll i epostadressen (tex. epostadressen@domannamnet.se) i rutan med texten ”SMTP-användarnamn (exempel: mike.ro..).

11.) Fyll i lösenordet för epostadressen i rutan med texten ”SMTP-lösenord”.

12.) Klicka sedan på ”Klar” längst ned till höger på ”tangentbordet”.

13.) Klicka sedan för längst uppe till höger på den vita ”bocken”.

Nu försöker appen logga in och lyckas det är allt klart. Om ej har Du angivit fel lösenord eller epostadress.


Outlook 2016

1.) Klicka på ”Arkiv” uppe till vänster i Outlook.

2.) Klicka på ”Lägg till konto”.

3.) Fyll i epostadressen Du vill lägga till och klicka på ”Anslut”.

4.) Fyll i lösenordet för epostadressen och klicka på ”Anslut”.

5.) Om Outlook inte hittar inställningarna automatiskt klickar Du nu på ”IMAP” eller ”POP3” och fyller i:

Inkommande e-post: manu32.manufrog.com OBS! Byt ut manu32.manufrog.com mot den server Ditt konto finns på eller Ditt domännamn !

Port: 993 (IMAP) eller 995 (POP3)

Utgående e-post: manu32.manufrog.com OBS! Byt ut manu32.manufrog.com mot den server Ditt konto finns på eller Ditt domännamn !

Port: 465 (SSL) eller 587 (TLS)

6.) Klicka sedan på ”Klart”

Om Du behöver ändra inställningarna

1.) Klicka på ”Arkiv” uppe till vänster i Outlook.

2.) Välj epostadressen Du vill ändra i rullgardingsmenyn.

3.) Klicka på ”Kontoinställningar”.

4.) Klicka på ”Serverinställningar” i rullgardinsmenyn som dyker upp.

5.) Ändra nu till följande inställningar:

OBS! Byt ut manu32.manufrog.com mot den server Ditt konto finns på!

Inkommande e-postinställningar:

Användarnamn: epostnamn@domännamn.tld (Byt ut till Din epostadress)

Lösenord: Lösenordet för Din epostadress

Server: manu32.manufrog.com eller Ditt domännamn

Port: 993 (imap) eller 995 (pop3)

Kryptering: SSL/TLS

Säker lösenordsautentisering (SPA): Nej

6.) Klicka på ”Nästa”.

Utgående e-postinställningar:

Server: manu32.manufrog.com eller Ditt domännamn

Port: 465 eller 587

Kryptering: SSL/TLS

Säker lösenordsautentisering (SPA): Nej

Utgående serverautentisering: Ja, med samma inställningar som inkommande server

7.) Klicka på”Nästa”.