I Cpanel finns MultiPHP Manger som man kan använda om man vill ha olika PHP-versioner för olika domäner eller subdomäner.

Låt oss säga att en domän behöver PHP 7.2 för att fungera men en annan domän eller subdomän behöver PHP 5.6 för att fungera.

Det löser man så här:

Börja med att klicka på Select PHP Version under PROGRAMVARA i Cpanel:

Välj sedan den PHP-version som den ena domänen ska använda – tex. 7.2 – och klicka sedan på Extensions och klicka för i rutorna för de php-moduler Du vill ska vara aktiverade:

Klicka sedan på Options och ändra tex. php_memory till 256M.

Gå sedan tillbaka och gör likadant för tex. PHP-versionen 5.6

Sedan är det dags att byta så den ena domänen eller subdomänen får den PHP-version den ska ha. Klicka på MultiPHP Manager under PROGRAMVARA:

Klicka för i rutan framför domänen eller subdomänen Du vill ändra PHP-version för:

Klicka sedan vid PHP version och välj den PHP-version Du vill använda. OBS! Se till att välja någon av de som börjar med alt-php – inte ea-php:

Klicka sedan på Använd och då kommer det se ut exempelvis så här:

På ovanstående bild visas att minandradoman.se använder PHP-versionen 7.0 men att mindoman.se använder PHP-versionen 5.6, som i exemplet är den PHP-version som är vald som standard för hela kontot via Select PHP Version.

Om man däremot vill byta PHP-version för en mapp/katalog (domännamnet.se/katalogen) – det vill säga inte en subdomän (katalogen.domännamnet.se) kan man lägga till följande kod överst i en fil med namnet .htaccess ( viktigt med punkten före htaccess – oftast finns filen skapad redan ) :

<IfModule mime_module>
  AddHandler application/x-httpd-alt-php72 .php .php5 .phtml
</IfModule>

Ovan exempel ställer in PHP-versionen 7.2 för mappen/katalogen. Vill man använda tex. 7.1 ändrar man alltså till ”php71”.