Manu29 och Manu34-servrarna

2024-07-01, kl. 07:30: MySQL-servrarna på manu29 och manu34 är tyvärr nere. Tekniker arbetar för fullt på att få dom att komma online igen. Vi beklagar neretiden som förekommer !

2024-07-01, kl. 08:15: MySQL-servrarna är uppe igen. Det handlade om att Cpanel uppgraderade till version 8.0.38 och den visade sig ha buggar som gjorde att servern vägarde starta. Teknikerna har därför nedgraderat till version 8.0.37 för att få det att fungera igen.

Resell6-servern

2024-06-20, kl. 16:05: Det planerade serverarbetet har nu påbörjats. Servern kommer startas om för att sedan tas ned igen och därefter startar kloningen.

2024-06-20, kl. 17:45: Kloningen är klar så nu startar strax uppgraderingen vilket innebär flera omstarter och avbrott i tjänster så som hemsidor, epost o.s.v.

2024-06-20, kl. 20:56: Uppgraderingen av CloudLinux är nu klar. En uppgradering av Cpanel kvarstår dock så vi får senaste versionen – men det sker utan avbrott.

Manu34-servern

2024-06-20, kl. 00:10: Det planerade serverarbetet har nu påbörjats. Servern tas nu ned och kloningen startas. Kloningen beräknas tyvärr ta mellan ca 4-7 timmar innan den blir klar.

2024-06-20, kl. 06:40: Kloningen kunde tyvärr ej genomföras då det finns ett fel på en av hårddiskarna som måste åtgärdas. Vi kommer därför inte utföra uppgraderingen idag.

Nytt datum & tid för uppgraderingen kommer skickas ut till berörda kunder i början på juli månad.

Resell5-servern

2024-06-19, kl. 21:15: Det planerade serverarbetet har nu påbörjats. Servern tas nu ned och kloningen startas. Kloningen beräknas tyvärr ta mellan ca 4-7 timmar innan den blir klar.

2024-06-20, kl. 03:55: Kloningen är klar så nu startar snart uppgraderingen vilket innebär flera omstarter och avbrott i tjänster så som hemsidor, epost o.s.v. under flera timmar framåt.

2024-06-20, kl. 10:50: Uppgraderingen har tyvärr fastnat pga en ny bugg i Cpanel. Vi har kontaktat Cpanels tekniker om detta för att kunna få en lösning.

Om det ej går att lösa kommer vi tvingas återställa från klonen vilket kan ta 5-6 timmar att utföra.

Vi beklagar neretiden som förekommer !

2024-06-20, kl. 14:10: Cpanel lyckas tyvärr inte lösa problemet så vi får nu dessvärre välja att ta ned servern och återställa från klon-backupen. Vi postar här igen så snart vi har mer information.

2024-06-20, kl. 16:15: ca 25 % är nu återställt.

2024-06-20, kl. 17:45: ca 58 % är nu återställt.

2024-06-20, kl. 19:40: ca 85 % är nu återställt.

2024-06-20, kl. 20:25: ca 94 % är nu återställt.

2024-06-20, kl. 20:55: Nu är återställningen klar och servern är åter uppe och fungerar.

Vi beklagar neretiden som förekom !

Manu29-servern

2024-06-19, kl. 18:15: Det planerade serverarbetet har nu påbörjats. Servern tas nu ned och kloningen startas. Kloningen beräknas tyvärr ta mellan ca 4-7 timmar innan den blir klar.

2024-06-20, kl. 00:05: Kloningen är klar så nu startar snart uppgraderingen vilket innebär flera omstarter och avbrott i tjänster så som hemsidor, epost o.s.v. under flera timmar framåt.

2024-06-20, kl. 08:45: Uppgraderingen av CloudLinux är nu klar.

Resell3-servern

2024-06-18, kl. 21:05: Det planerade serverarbetet har nu påbörjats. Kloningen körs nu och därför är servern nere tills den är klar.

2024-06-19, kl. 03:45: Kloningen är klar så nu startar strax uppgraderingen vilket innebär flera omstarter och avbrott i tjänster så som hemsidor, epost o.s.v.

2024-06-19, kl. 08:02: Uppgraderingen misslyckades tyvärr så vi måste dessvärre avbryta den och återställa från kloning-backup’en. Detta kommer dessvärre ta flera timmar. Exakt hur många är tyvärr inte möjligt att svara på. Vi beklagar neretiden !

2024-06-19, kl. 15:40: Vi är mycket ledsna över den extremt långa neretid Ni är drabbade av. Våra tekniker arbetar för fullt på att få servern att fungera igen och Cpanels samt CloudLinuxs tekniker hjälper även till i detta arbete. Vi ber om ursäkt för att vi inte har mer information att ge Er eller en klartid.

2024-03-19, kl. 22:20: Våra tekniker, CloudLinuxs samt Cpanels teknikerna har undanröjt problemen som orsakade att återställningen ej fungerade, så servern ska kunna komma upp igen inatt.

Stort tack för Ert tålamod ! Detta är ett stort misslyckande för oss och vi kommer ta fram en handlingsplan för att detta ej ska kunna hända igen. Vi postar här igen så snart vi har mer information.

2024-03-20, kl. 00:08: 70 % är nu återställt.

2024-03-20, kl. 02:25: Återställningen är klar och server är äntligen uppe igen.

Manu36-servern

2024-06-18, kl. 18:15: Det planerade serverarbetet har nu påbörjats. Servern kommer startas om för att sedan tas ned igen och därefter startar kloningen.

2024-06-18, kl. 19:45: Kloningen är klar så nu startar strax uppgraderingen vilket innebär flera omstarter och avbrott i tjänster så som hemsidor, epost o.s.v.

2024-06-18, kl. 23:45: Uppgraderingen av CloudLinux är nu klar.

Manu20 + manu34 Servrarna

2024-06-18, kl. 12:30: Servrarna kan ej nås – tekniker finns på plats i datacentret för att åtgärda detta.

Vi beklagar neretiden som förekommer !

2024-06-18, kl. 13:26: Servrarna kan åter nås. Vi beklagar den långa neretiden som förekom!

Resell3-servern

2024-05-22, kl. 21:15: Servern är nere – felsökning pågår.

2024-05-22, kl. 23:05: Vi beklagar den långa neretiden! Teknikerna arbetar för fullt på att få servern online igen.

2024-05-23, kl. 04:37: Servern är åter uppe efter den extremt långa neretiden.