Manu20-servern

Manu20-servern är nere – felsökning pågår.

NYTT: Servern drabbades av en stor D-DOS-attack som var orsaken till att servern ej kunde nås mellan kl. 12:20-12:54.

Vi beklagar neretiden som förekom!

Resell5-servern

Servern startas just nu om – vi beklagar neretiden som förekommer pga detta !

NYTT: Servern är åter uppe. Vi beklagar den långa neretiden ! Teknikerna felsökte och hittade kablar som de bytte ut. Kablarna var orsaken till att den gick ned.

Resell1

CloudLinux håller nu på att installeras om då en misslyckad autouppgradering inatt orsakar att det ej fungerar att välja PHP-version i Cpanel. Vi beklagar störningarna pga detta !

NYTT: Arbetet utfördes utan problem så det fungerar nu att välja PHP-version i Cpanel igen.

Manu24

Strömförsörjningen för manu24-servern måste bytas ut vilket kommer påbörjas lördag 21 september 2019 ca kl. 23:55 och avslutas på söndag 22 september 2019 ca kl. 09:00.

Arbetet innebär tyvärr neretid för servern någon gång under natten i ca 2-4 timmar.

NuNames.SE/Supporten

Servern som har hand om vår hemsdia NuNames.SE, forumet samt vår Support (manufrog.com) kommer uppdatera MySQL-servern ikväll ( Söndag, 2019-09-15 ) efter ca kl. 23:00.

Arbetet kommer innebära att hemsidan och supporten kommer vara nere under några timmar.

Manu20 + Manu34

Strömförsörjningen för servrarna måste bytas ut vilket kommer ske efter ca kl. 23:55 lördag 31:a augusti 2019 till ca kl. 08:00 söndag 1:a september.

Arbetet innebär tyvärr neretid i ca 3-4 timmar.