Manu30-servern

2021-05-13, kl. 23:20: Servern är nere. Ett fel med RAID-kortet orsakar neretiden. Tekniker arbetar med att lösa detta just nu. Vi beklagar neretiden som förekommer !

2021-05-14, kl. 00:26: Servern är uppe igen och allt fungerar åter normalt.

Manu28-servern

2021-05-11, kl. 14:15: Efter en oplanerad omstart av servern har tyvärr ett fel uppstått som orsakar att hemsidorna ej kan laddas utan det står “Resource Limit Is Reached”. Tekniker arbetar för fullt på att lösa detta.

2021-05-11, kl. 14:42: Teknikerna har nu löst problemet. Vi beklagar den långa neretiden som förekom !

Manu32-servern

2021-05-11, kl. 11:03: MySQL-servern vägrar tyvärr starta efter att servern startades om. Tekniker arbetar för fullt på att lösa problemet.

Vi beklagar neretiden som förekommer pga detta!

2021-05-11, kl. 12:40: MySQL-servern är äntligen igång. Vi beklagar den långa neretiden som förekom !

Manu1-servern

2021-03-31: Serverarbete kommer ske ikväll efter kl. 23:00.

Arbetet innebär neretid i ca 20-45 minuter. Alla berörda kunder har fått mail om detta idag.

2021-03-31: kl. 23:32: Arbetet är nu utfört och servern är uppe igen.

2021-04-01: kl. 00:08: Servern är nere igen pga vi tyvärr hittade hårdvara som inte var okej. Den byts nu ut. Vi beklagar neretiden som förekommer pga detta !

2021-04-01: kl. 02:00: Servern är nu uppe igen. Vi beklagar ned långa neretiden ! All hårdvara utom hårddiskarna har bytts ut vilket orsakade den långa neretiden.

Manu30-servern

Serverarbete kommer ske efter kl. 23:00 ikväll, 18:e mars 2021.

En systemfil & diskkontroll kommer utföras vilket tyvärr innebär neretid under ca 45-60 minuter.

2021-03-18, kl. 23:34: Kontrollerna är nu utförda och servern är uppe och fungerar normalt.

Manu32-.servern

2021-03-11, kl. 05:50: Servern är nere – en omstart kommer ske.

2021-03-11, kl. 06:30: En diskkontroll pågår. Vi beklagar den långa neretiden som förekommer !

2021-03-11, kl. 06:40: Servern är uppe igen.