NuNames.SE/support

2021-08-30, kl. 13:18: Servern som huserar vår hemsida (nunames.se och manufrog.com) samt vår support kommer tyvärr flyttas till ett annat rackskåp i datacentret vilket innebär neretid i ca 20 minuter efter ca kl. 20:45 ikväll (måndag 30/8-2021).

2021-08-31, kl. 00:45: Allt är nu åter uppe. Vi beklagar den långa neretiden som förekom!

Manu35-servern

2021-08-30, kl. 13:15: Servern måste tyvärr flyttas till ett nytt rackskåp i datacentret då det som används nu inte fungerar som det ska.

Flytten kommer starta ca kl. 20:45 ikväll, 30/8-2021, och beräknas ta ca 20 minuter. Under flytten kommer servern vara nere.

Vi postar här igen så snart arbetet är utfört.

2021-08-31, kl. 00:25: Arbetet är äntligen klart och servern är åter uppe efter en extremt lång neretid.

Det strulade med att få nätverket att fungera. Vi beklagar detta.

Manu27-servern

2021-08-27, kl 23:08: Servern är nere. En system/filkontroll pågår för att åtgärda eventuella fel.

Vi beklagar neretiden som pågår pga detta. Vi postar igen så snart servern är uppe igen.

2021-08-27, kl 23:34: Servern är uppe igen efter omstarten.

Manu27-servern

2021-08-27, kl 21:40: Servern startade om sig tidigare idag och teknikerna har tyvärr upptäckt systemfiler som kan vara korrupta.

Så en systemfilskontroll kommer köras för att åtgärda eventuella fel efter ca kl. 23:00 ikväll.

Arbetet orsakar tyvärr neretid tills det är klart. Vi postar här igen när arbetet är utfört.

Manu24-servern

2021-08-13, kl. 11:55: Flytt av kontonen från servern (manu24.manufrog.com) till en ny server (manu36.manufrog.com) kommer starta efter kl. 12:00 idag, fredag. Vi postar här igen när flytten är utförd.

2021-08-13, kl. 19:35: Flytten är nu klar och vi ändrar nu ip-numren för namnservrarna så Era domäner pekar till den nya servern inom några timmar.

Manu24-servern

2021-08-12, kl. 15:20: Servern är nere igen – tekniker finns på plats och arbetar på att få den online igen.

2021-08-12, kl. 16:50: Det visar sig vara ”RAID-kortet” som slutade fungera. Det byts nu ut mot ett nytt så att servern ska kunna komma online igen. Vi beklagar den långa neretiden !

2021-08-12, kl. 18:20: Servern är åter online, men det strular just nu med Cpanel tyvärr. Teknikerna håller på att åtgärda detta.

2021-08-12, kl. 18:40: Cpanel fungerar åter normalt. Vi beklagar den extremt långa neretiden som förekom och alla störningar! Ny server är på gång.

Manu24-servern

2021-08-12, kl. 13:00: Servern är åter uppe efter den långa neretiden som berodde på en akut uppdatering teknikerna behövde utföra för att försöka få servern stabil igen.

2021-08-12, kl. 13:15: Tyvärr hjälpte inte uppdateringen så störningarna i form av extremt segladdade hemsidor fortsätter. Den nya servern som byggs hoppas vi ska stå klar inom ca 24 timmar så att vi kan starta med att flytta över Era kontopaket till den. Vi kommer skicka ut mail till Er så snart vi har mer information.

Vi är ledsna över att Ni drabbas av störningarna! Teknikerna gör allt de kan för att försöka åtgärda problemet.

Manu24-servern

2021-08-11, kl. 15:50: Servern fungerar tyvärr inte som den ska så hemsidorna laddar långsamt.

Tekniker har bytt ut en av hårddiskarna och nu pågår en återbildning av ”array” så serverns Raid10-konfiguration kan fungera normalt igen inom några timmar.

Om inte detta hjälper kommer RAM-minnet bytas ut. Vi postar här igen så snart vi har mer information.

2021-08-11, kl. 20:33: Återbildningen är klar men servern fungerar dessvärre inte som den ska trots det.

Teknikerna kommer strax ta ned servern och byta RAM-minnet. Vi beklagar neretiden som förekommer pga detta!

2021-08-11, kl. 21:40: RAM-minnet är nu utbytt och servern är åter uppe. Vi beklagar neretiden som förekom !

2021-08-11, kl. 22:00: Bytet av RAM-minne hjälpte tyvärr inte så teknikerna felsöker just nu vidare – men går det inte att lösa kommer vi bygga en ny server och flytta Era konton dit. Återkommer per mail om detta i så fall.

Vi beklagar störningarna !

2021-08-12, kl. 09:45: Teknikerna kommer snart ta ned servern och uppdatera mjukvara för att försöka få servern stabil.

Vi beklagar neretiden som detta orsakar !

2021-08-12, kl. 12:00: Vi beklagar den långa neretiden. Vi postar här igen så snart vi har mer information.