Manu32-servern

2022-04-06, kl. 07:28: Servern är tyvärr nere – en omstart kommer ske

2022-04-06, kl. 07:32: Teknikerna har hittat problem med kylningen. Servern tas nu ned och byte sker av hårvaran för detta. Vi beklagar neretiden pga detta !

2022-04-06, kl. 09:12: Arbetet är nu utfört och servern är åter uppe.

Resell5-servern

2022-03-07, kl. 17:19: Servern är nere – felsökning pågår.

2022-03-07, kl. 19:14: Servern är äntligen uppe igen. Vi beklagar den långa neretiden !

Teknikerna tvingades byta ut RAM-minnet samt en nätverksdel för att servern skulle kunna startas upp igen. Då startades en diskkontroll automatiskt vilket försenade uppstarten.

Resell3-servern

2022-02-26, kl. 23:52: Det planerade serverarbetet (som innebär neretid) har nu startat. Vi postar här igen så snart det är klart.

2022-02-27, kl. 01:24: Arbetet är nu utfört och servern är åter uppe.

Resell3-servern

2022-02-01, kl. 19:22: Servern är nere – en omstart kommer ske.

2022-02-01, kl. 19:40: Servern är åter uppe. Vi beklagar den långa neretiden. En diskkontroll startades automatiskt vilket försenade uppstarten.