Manu24-servern

2021-08-12, kl. 13:00: Servern är åter uppe efter den långa neretiden som berodde på en akut uppdatering teknikerna behövde utföra för att försöka få servern stabil igen.

2021-08-12, kl. 13:15: Tyvärr hjälpte inte uppdateringen så störningarna i form av extremt segladdade hemsidor fortsätter. Den nya servern som byggs hoppas vi ska stå klar inom ca 24 timmar så att vi kan starta med att flytta över Era kontopaket till den. Vi kommer skicka ut mail till Er så snart vi har mer information.

Vi är ledsna över att Ni drabbas av störningarna! Teknikerna gör allt de kan för att försöka åtgärda problemet.

Manu24-servern

2021-08-11, kl. 15:50: Servern fungerar tyvärr inte som den ska så hemsidorna laddar långsamt.

Tekniker har bytt ut en av hårddiskarna och nu pågår en återbildning av “array” så serverns Raid10-konfiguration kan fungera normalt igen inom några timmar.

Om inte detta hjälper kommer RAM-minnet bytas ut. Vi postar här igen så snart vi har mer information.

2021-08-11, kl. 20:33: Återbildningen är klar men servern fungerar dessvärre inte som den ska trots det.

Teknikerna kommer strax ta ned servern och byta RAM-minnet. Vi beklagar neretiden som förekommer pga detta!

2021-08-11, kl. 21:40: RAM-minnet är nu utbytt och servern är åter uppe. Vi beklagar neretiden som förekom !

2021-08-11, kl. 22:00: Bytet av RAM-minne hjälpte tyvärr inte så teknikerna felsöker just nu vidare – men går det inte att lösa kommer vi bygga en ny server och flytta Era konton dit. Återkommer per mail om detta i så fall.

Vi beklagar störningarna !

2021-08-12, kl. 09:45: Teknikerna kommer snart ta ned servern och uppdatera mjukvara för att försöka få servern stabil.

Vi beklagar neretiden som detta orsakar !

2021-08-12, kl. 12:00: Vi beklagar den långa neretiden. Vi postar här igen så snart vi har mer information.

Manu27-servern

2021-07-26, kl. 08:27: Servern är nere. En diskkontroll pågår vilket tyvärr orsakar en längre neretid än normalt. Vi postar här igen så snart vi har mer information.

2021-07-26, kl. 08:46: Servern är uppe igen.

Datacentret i UK

2021-07-15, kl. 22.18: Alla servrar i datacentret i UK är just nu nere. Tekniker är på plats för att åtgärda felet. VI beklagar neretiden som förekommer !

2021-07-15, kl. 22:30: Servrarna kan nu nås igen. Teknikerna har löst problemet. Vi beklagar neretiden som förekom !

Manu1-servern

2021-07-12: kl. 23:05: Servern är tyvärr nere. Teknikerna har upptäckt ett fel med RAM-minnet – så de byter nu ut detta. Vi beklagar neretiden pga detta!

2021-07-12: kl. 23:45: Servern är uppe igen efter bytet av RAM-minne.