Resell4-servern

2020-08-31, kl. 00:05: Servern startade tyvärr om sig själv och efter det vill inte MySQL-servern starta. Felsökning pågår.

2020-08-31, kl. 00:20: Servern är nu nere pga vi kör en filsystemskontroll. Vi beklagar neretiden!

2020-08-31, kl. 00:38: Filsystemskontrollen är klar och servern är åter uppe. MySQL-servern fungerar också normalt igen.

Vi beklagar de återkommande störningarna och avbrotten! En ny server är på gång.