Manu30-servern

Servern startades om och tyvärr vägrar MySQL-servern starta.

Felsökning pågår.

2020-11-23, kl. 13:20:  Det handlar om ett InnoDB fel så nu pågår reparation för att kunna starta MySQL-servern igen.  Vi beklagar neretiden !

2020-11-23, kl. 16:10: Reparation pågår fortfarande tyvärr, men 95 % av alla sajter (som använder MySQL) fungerar som de ska.

2020-11-23, kl. 17:10: Reparationen är nu klar.

Resell5-servern

2020-10-06: Serverns RAM minne kommer bytas ut efter ca kl. 23 ikväll. Arbetet innebär neretid tills det är klart.

2020-10-06, kl. 23:24: Arbetet är nu utfört och servern är uppe.