Manu32-servern

2023-05-18, kl. 00:12: Servern är tyvärr nere igen. Vi beklagar detta! Teknikerna arbetare för fullt på att få servern online igen.

2023-05-18, kl. 00:18: Servern är uppe igen efter en omstart.

MySQL

2023-05-11: Vi har tyvärr tvingats stänga port 3306 pga återkommande attacker vilket gör att endast ”lokala” anslutningar tillåts. Ni som behöver logga in till Era databaser från en annan server ber vi kontakta oss.

Manu32-servern

2023-05-04, kl.22.25: Servern är nere – en omstart kommer ske. Vi beklagar neretiden som förekommer !

2023-05-04, kl. 22:57: Servern är uppe igen. Vi beklagar den långa neretiden. En diskkontroll var tvungen att köras vilket försenade omstarten.

Manu7-servern

2023-05-04, kl. 11:40: MySQL-servern är nere. Tekniker arbetar för fullt på med att få den att komma upp igen. Vi beklagar neretiden !

2023-05-04, kl. 12:07: MySQL-servern är uppe igen. Vi beklagar neretiden som förekom !

Manu32-servern

2023-04-11, kl. 21:10: Det har upptäckts fel i serverns hårdvara som måste bytas ut omgående så teknikerna kommer tyvärr ta ned servern efter ca kl. 23:00 ikväll, tisdag 11/4-2023.

Neretiden beräknas vara ca 45-60 minuter.

Vi postar här igen när arbetet är utfört.

2023-04-11, kl. 23:52: Arbetet är nu utfört och servern är åter uppe.

Resell5-servern

2023-04-02, kl. 22:25: Servern är nere – felsökning pågår.

2023-04-02, kl. 23:30: Vi beklagar den långa neretiden. Servern vägrar tyvärr komma online. Teknikerna arbetar för fullt på att lösa problemet.

2023-04-03, kl. 00:20: Servern är åter uppe. Vi beklagar den långa neretiden som förekom!