Resell4-servern

2020-08-31, kl. 00:05: Servern startade tyvärr om sig själv och efter det vill inte MySQL-servern starta. Felsökning pågår.

2020-08-31, kl. 00:20: Servern är nu nere pga vi kör en filsystemskontroll. Vi beklagar neretiden!

2020-08-31, kl. 00:38: Filsystemskontrollen är klar och servern är åter uppe. MySQL-servern fungerar också normalt igen.

Vi beklagar de återkommande störningarna och avbrotten! En ny server är på gång.

Datacentret USA

2020-08-30, kl. 12:15: Datacentret i USA är drabbat av nätverksproblem hos Level3 (Century Link) vilket orsakar att flera servrar inte kan nås från Europa.

2020-08-30, kl. 14:00: Det förekommer tyvärr fortfarande fel som orsakar att vissa internetleverantörer ej kan nå servrarna.

2020-08-30, kl. 17:05: Problemen är nu lösta av Level3 (Century Link) som var orsaken till problemen.