Manu11-servern

MySQL-servern vill ej starta – felsökning pågår.

Nytt: 2020-03-05, kl. 04:58: RAM minnet byts nu ut på servern vilket tyvärr orsakar neretid.

Nytt: 2020-03-05, kl. 05:50: RAM minnet är bytt och servern är uppe. Det tog tyvärr extra mycket tid pga en filkontroll kördes. Nu pågår reparation av MySQL-servern för att få den att fungera.

Nytt: 2020-03-05, kl. 08:32: Reparationen är klar av MySQL-servern så nu ska allt fungera normalt igen.

Nätverksproblem UK

Just nu är det svårt att nå 3 av våra servrar i UK pga nätverksprobkem i datacentret. Servrarna som drabbas av detta är: manu29, resell3 och resell5.

Tekniker finns på plats för att åtgärda felet.

NYTT: 2020-03-04, kl. 08:36: Problemen i datacentret är nu lösta. Vi beklagar neretiden som förekom!

Resell1-servern

Serverarbete kommer ske – tisdag 18 februari 2020 efter kl. 16:00.

Berörda kunder har fått information om detta via epost och vi postar även i forumet om detta under “Servermeddelanden – Resell1 – servern”.

NYTT: 2020-02-18, kl. 22:30: Arbetet är nu utfört.