Resell3-servern

2021-06-23, kl. 17:00: Servern är tyvärr nere – tekniker felsöker detta just nu.

2021-06-23, kl. 17:05: Server är uppe igen efter en omstart. Vi beklagar neretiden som förekom !

Manu30-servern

2021-06-07, kl. 13:20: Servern är nere. Teknikerna byter ut RAM-minnet på servern. Vi beklagar neretiden !

2021-06-07, kl. 14:15: Tyvärr startades en diskkontroll vilket orsakar den långa neretiden.

2021-06-07, kl. 15:18: Servern är tyvärr fortfarande nere. Tekniker byter nu ut mer hårdvara på servern då den inte vill starta. Vi är mycket ledsna över denna långa neretid Ni drabbas av !

2021-06-07, kl. 16:04: Servern är äntligen uppe igen. Teknikerna tvingades uppdatera BIOS och det gav en del extra problem att åtgärda.

Manu28-servern

2021-05-29, kl. 17.45: Servern är nere. Tekniker felsöker detta. Vi beklagar neretiden !

2021-05-29, kl. 17:54: Servern är uppe igen efter en omstart.

2021-05-29, kl. 18:02: Servern är åter nere. Vi beklagar neretiden ! Tekniker felsöker just nu detta.

2021-05-29, kl. 18:14: Servern är åter uppe. Tekniker felsöker fortfarande orsaken till varför servern gick ned. Vi återkommer så snart vi kan med en uppdatering.

2021-05-29, kl. 18:21: Det handlade om ett filsystemfel så servern körde en filsystemskontroll som åtgärdade felet. Vi beklagar störningarna och neretiden som förekom !

Manu25-servern

2021-05-27, kl. 12:55: Servern är nere pga vi måste byta ut en backup-hårddisk.

Vi beklagar neretiden pga detta!

2021-05-27, kl. 13:05: Servern är uppe igen. Högre belastning pga nya disken formateras kan orsaka störningar. Vi postar här igen så snart formateringen är klar.

2021-05-27, kl. 13:50: Formateringen är klar, men tyvärr måste vi starta om servern för att disken ska kunna hittas.

2021-05-27, kl. 14:00: Omstarten är nu klar och servern är uppe igen och fungerar normalt.

Manu30-servern

2021-05-25, kl. 18:22: Servern måste tyvärr tas ned nu och köra en diskkontroll för att åtgärda filsystemsproblem.

Vi beklagar neretiden som kommer ske pga detta! Arbetet beräknas ta ca 45 minuter.

2021-05-25, kl. 18:48: Diskkontrollen är klar och servern är uppe igen och fungerar normalt.

Manu11-servern

2021-05-23, kl.12:08: MySQL-servern är tyvärr nere. Tekniker felsöker just nu detta. Vi beklagar neretiden!

2021-05-23, kl. 14:00: Det handlar tyvärr om ett ”InnoDB” fel så reparation pågår just nu. Arbetet kommer tyvärr ta flera timmar.

2021-05-23, kl. 20:50: Alla försök att få servern att starta har hittills misslyckats. Den är just nu uppe men körs i ”force recovery” mode så data går att ”läsa” men det går ej att ”spara” i databaserna. Detta så inte databaserna ska skadas.

Vi beklagar den extremt långa neretiden! Teknikerna arbetar för fullt på att lösa problemet.

2021-05-24, kl. 06:41: Dessvärre har vi inga goda nyheter. MySQL-servern vägrar fortfarande starta normalt. Vi är mycket ledsna över detta extremt långa avbrott. Teknikerna fortsätter arbeta med att lösa problemet.

2021-05-24, kl. 08:34: Nu startade MySQL-servern äntligen normalt igen. Importering sker just nu av InnoDB tabellerna men de flesta är importerade så de flesta sajter fungerar normalt igen. Vi postar här igen när arbetet är utfört.

2021-05-24, kl. 09:05: Nu är arbetet utfört. Stort tack för Ert tålamod !

Manu29-servern

2021-05-19, kl. 11:50: Servern är nere – en omstart kommer ske.

2021-05-19, kl. 12:12: En diskkontroll startades tyvärr som orsakar den långa neretiden. Vi beklagar detta! Vi postar igen så snart servern är uppe.

2021-05-19, kl. 12:18: Servern är nu uppe igen efter diskkontrollen.