Kalenderproblem

I senaste versionen av Cpanel har webbmailen Horde tagits bort helt och hållet av säkerhetsskäl. Kalendrar samt kontakter från Horde har importerats till webbmailen RoundCube.

Men det har tyvärr visat sig vara så att en del importeringar av Kalendrar inte fungerat så de saknar nu innehåll. Cpanels utvecklare arbetar med att komma med en lösning på detta.

Vi beklagar att detta drabbat en del av Er men tyvärr kan vi ej göra något mer än att avvakta på att Cpanel löser problemet.

Manu27-servern

2022-09-29, kl. 14:46: Servern är tyvärr nere – felsökning pågår.

2022-09-29, kl. 15:00: Teknikerna arbetar för full på att felsöka hårdvarorna på servern. Vi beklagar neretiden !

2022-09-29, kl.16:17: Servern är uppe igen och fungerar åter normalt. Vi beklagar den långa neretiden som förekom!

Manu36-servern

2022-09-28, kl. 10:30: En av SSD-diskarna byts nu ut pga den orsakar problem för servern i form av hög belastning och korta avbrott gällande apache-servern.

Efter att den är utbytt kommer RAID återbildas innan servern åter fungerar normalt.

Vi postar här igen när allt är klart.

2022-09-28, kl. 12:30: Återbildningen är nu klar och servern fungerar åter normalt.

Resell5-servern

2022-09-19: kl. 14:30: MySQL-servern håller på att startas om. Vi beklagar neretiden som förekommer pga detta!

2022-09-19: kl. 14:36: MySQL-servern är nu omstartad och fungerar åter normalt.

Problem att skicka till gmail

Om Ni upplever att mail inte kommer fram till gmail-adresser kan det lösas genom att se till så DKIM och SPF är aktiverat för Era domäner.

Ni aktiverar det i Er Cpanel eller så kontaktar Ni oss så hjälper vi Er.

I Cpanel klickar Ni på ”Email Deliverability” under ”E-post”.

Klicka sedan på ”Hantera” till höger om domännamnet.

Klicka därefter på den blå knappen med texten ”Install The Suggested Record” under ”DKIM”.

En ”varningsruta” kommer då upp och då klickar Ni igen på ”Install The Suggested Record”.

Gå sedan ned under ”SPF” och klicka på den blå knappen med texten ”Install The Suggested Record”.

Problem med AutoSSL

2022-08-30: Flera kunder har rapporterat att deras SSL-certifikat gått ut och då har deras hemsidor inte kunnat laddas pga de visas som ”osäkra”.

AutoSSL använder certifikat från ”Sectigo” och de verkar ha problem med att förnya certifikat.

Det går att lösa problemen direkt om Ni använder verktyget ”Let’s Encrypt” i Er Cpanel:

  1. Klicka nu på ikonen Let’s Encrypt under ”Säkerhet”.
  2. Gå ned under ”Issue a new certificate” och klicka till höger om domänen på ”Issue”.
  3. Klicka sedan i rutan som finns under ”Add cPanel subdomains**?”.
  4. Klicka därefter på ”dns-1” (istället för ”http-01”) under ”Please choose an SSL validation method (all are automatic)”
  5. Klicka i rutorna under ”Include Wildcard*?
  6. Klicka sedan längst ned på den blå knappen ”Issue”.

Vänta sedan i allt från några sekunder till 2-4 minuter tills ett meddelande kommer upp om att apache startas om i bakgunden.

Om detta misslyckas beror det oftast på att Er domän inte använder våra namnservrar. I så fall väljer Ni ”http-01” istället (Se punkt 4) och klickar i de rutor Ni vet att Ni ”pekat” till vår server (tex. ”www.mindomän.se”).

Manu35-servern

2022-07-27, kl. 21:45: Servern måste tyvärr startas om pga en viktig uppdatering av kärnan måste ske. Vi beklagar detta sena meddelande om detta och för den neretid som kommer ske efter kl. 22:00 ikväll.

Vi postar här igen så snart servern är uppe igen.

2022-07-27, kl. 22:07: Servern är uppe igen efter omstarten.

Flytt av servrar till nytt datacenter

Servrarna i UK ska flyttas från datacentret i Kent till ett datacenter i London.

Flytten utförs för att få tillgång till bättre nätverk och infrastruktur.

Mer info om det nya datacentret hittar Ni här: Interxion – Cloud House & Cloud House West

Flytten startar på fredag den 17:e juni 2022 efter kl. 22:00 och beräknas vara klar lördag 18:e juni 2022 kl. 08:00.

Neretiden beräknas av teknikerna bli ca 6-7 timmar.

Servrarna kommer använda samma ip-nummer som de gör i dagsläget – så det blir inga DNS-ändringar eller liknande.

Vi postar här igen när arbetet är utfört.

Nytt: 2022-06-17: Kl. 22:12: Arbetet startar nu och servrarna är därför nere.

2022-06-18: Kl. 06:30: Samtliga servrar är nu online igen.