Manu36-servern

2023-10-13: MySQL-servern kommer uppgraderas natten mellan lördag 14 oktober/söndag 15 oktober 2023 efter ca kl. 02:00.

Alla berörda kunder får mail om detta idag. Vi postar här igen när arbetet är utfört.

2023-10-15, kl. 03:50: Arbetet är nu utfört.