Manu5-servern

Serverarbete kommer ske – lördag 8 februari 2020 efter kl. 16:00.

Berörda kunder har fått information om detta idag via epost och vi postar även på forumet om detta (Server meddelanden – Manu5 – servern).

Nytt: 2020-02-09: kl. 01:21: Arbetet är klart och inom 24 timmar ska allt peka till den nya servern.