Resell4-servern

Serverarbete kommer ske – lördag 1:a februari 2020 efter kl. 23:00

Serverns RAM-minne måste bytas ut så teknikerna i datacentret kommer ta ned servern på lördag efter kl. 23:00 och byta ut minnet.

Arbetet innebär neretid för hemsidor och epost under ca 15-30 minuter.

NYTT: 2020-02-02: 01:40: Arbetet är nu utfört och servern fungerar åter normalt.