Manu26-servern

Serverarbete kommer ske – onsdag 12 februari 2020 efter kl. 16:00.

Berörda kunder har fått information om detta idag via epost och vi postar även på forumet om detta (Server meddelanden – Manu26 – servern).

NYTT: 2020-02-12, kl. 19:43: Arbetet är nu utfört.