Manu33-servern

Serverarbete kommer ske – torsdag 13 februari 2020 efter kl. 16:00.

Berörda kunder har fått information om detta idag via epost och vi postar även på forumet om detta (Server meddelanden – Manu33 – servern).

Nytt: 2020-02-13, kl. 20:49: Arbetet är nu utfört.