Manu23-servern

Serverarbete kommer ske – fredag 14 februari 2020 efter kl. 16:00.

Berörda kunder har fått information om detta idag via epost och vi postar även på forumet om detta (Server meddelanden – Manu23 – servern).

Nytt: 2020-02-14, kl.- 20:51: Arbetet är nu utfört.