Resell5-servern

2023-04-02, kl. 22:25: Servern är nere – felsökning pågår.

2023-04-02, kl. 23:30: Vi beklagar den långa neretiden. Servern vägrar tyvärr komma online. Teknikerna arbetar för fullt på att lösa problemet.

2023-04-03, kl. 00:20: Servern är åter uppe. Vi beklagar den långa neretiden som förekom!