Resell2-servern

2023-04-03, kl. 13:40: Servern är nere – en omstart kommer ske.

2023-04-03, kl. 13:50: Servern är omstartad och åter uppe.