Resell5-servern

2022-09-19: kl. 14:30: MySQL-servern håller på att startas om. Vi beklagar neretiden som förekommer pga detta!

2022-09-19: kl. 14:36: MySQL-servern är nu omstartad och fungerar åter normalt.