Prishöjning Augusti/September 2022

Vi har tyvärr tvingats tyvärr höja våra priser mestadels pga Cpanels nya prismodell där vi nu även får betala per konto som finns skapade på varje server utöver månadspriset för varje server. Men den svaga svenska kronan, höga elpriser och övriga kostnader har även ökat för oss.