Resell2-servern

Serverarbete kommer ske – lördag 15 februari 2020 efter kl. 23:50.

Berörda kunder har fått informationen om detta via epost och vi postar i forumet om detta (Servermeddelanden – Resell2 – servern)

Nytt: 2020-02-16, kl. 11:45: Arbetet är nu utfört.