Resell1-servern

Serverarbete kommer ske – tisdag 18 februari 2020 efter kl. 16:00.

Berörda kunder har fått information om detta via epost och vi postar även i forumet om detta under “Servermeddelanden – Resell1 – servern”.

NYTT: 2020-02-18, kl. 22:30: Arbetet är nu utfört.