Resell2-servern

Arbete kommer ske på servern ikväll – 27/12-2022 – ca kl. 23:00 vilket tyvärr kommer innebära neretid under ca 30 minuter.

Vi postar här igen så snart arbetet är utfört.

2022-12-17, kl. 23:29: Arbetet är nu utfört och servern är nu uppe igen.