Resell2-servern

2022-11-27, kl.19:17: Servern är nere – felsökning pågår.

2022-11-27, kl. 19:22: Servern är uppe igen. Vi beklagar neretiden som förekom!