NuNames.SE/Supporten

Servern som har hand om vår hemsdia NuNames.SE, forumet samt vår Support (manufrog.com) kommer uppdatera MySQL-servern ikväll ( Söndag, 2019-09-15 ) efter ca kl. 23:00.

Arbetet kommer innebära att hemsidan och supporten kommer vara nere under några timmar.