Manu24-servern

Strömförsörjningen för manu24-servern måste bytas ut vilket kommer påbörjas lördag 21 september 2019 ca kl. 23:55 och avslutas på söndag 22 september 2019 ca kl. 09:00.

Arbetet innebär tyvärr neretid för servern någon gång under natten i ca 2-4 timmar.