Manu30-servern

2021-05-25, kl. 18:22: Servern måste tyvärr tas ned nu och köra en diskkontroll för att åtgärda filsystemsproblem.

Vi beklagar neretiden som kommer ske pga detta! Arbetet beräknas ta ca 45 minuter.

2021-05-25, kl. 18:48: Diskkontrollen är klar och servern är uppe igen och fungerar normalt.