Manu25-servern

2021-05-27, kl. 12:55: Servern är nere pga vi måste byta ut en backup-hårddisk.

Vi beklagar neretiden pga detta!

2021-05-27, kl. 13:05: Servern är uppe igen. Högre belastning pga nya disken formateras kan orsaka störningar. Vi postar här igen så snart formateringen är klar.

2021-05-27, kl. 13:50: Formateringen är klar, men tyvärr måste vi starta om servern för att disken ska kunna hittas.

2021-05-27, kl. 14:00: Omstarten är nu klar och servern är uppe igen och fungerar normalt.