Manu30-servern

Serverarbete kommer ske efter kl. 23:00 ikväll, 18:e mars 2021.

En systemfil & diskkontroll kommer utföras vilket tyvärr innebär neretid under ca 45-60 minuter.

2021-03-18, kl. 23:34: Kontrollerna är nu utförda och servern är uppe och fungerar normalt.