Manu1-servern

2021-03-31: Serverarbete kommer ske ikväll efter kl. 23:00.

Arbetet innebär neretid i ca 20-45 minuter. Alla berörda kunder har fått mail om detta idag.

2021-03-31: kl. 23:32: Arbetet är nu utfört och servern är uppe igen.

2021-04-01: kl. 00:08: Servern är nere igen pga vi tyvärr hittade hårdvara som inte var okej. Den byts nu ut. Vi beklagar neretiden som förekommer pga detta !

2021-04-01: kl. 02:00: Servern är nu uppe igen. Vi beklagar ned långa neretiden ! All hårdvara utom hårddiskarna har bytts ut vilket orsakade den långa neretiden.