Manu29-servern

2020-06-07, kl. 13:40: MySQL-servern startar om sig “om och om igen” av sig själv. Detta orsakar störningar för sajter som använder sig av MySQL-databaser (anslutningar avbryts). Tekniker arbetar för fullt på att lösa problemet.

2020-06-07, kl. 17:13: Teknikerna har tyvärr inte lyckats lösa problemet så nu tas en extra backup på samtliga databaser för att kunna installera om MySQL-servern. MySQL-servern är just nu nere pga detta för att inga databaser ska bli korrupta.

2020-06-07, kl. 19:00: Teknikerna felsöker nu hårdvarorna på servern då det verkar vara något annat än ett mjukvarufel. Vi beklagar det extremt långa avbrottet gällande MySQL-servern !

2020-06-07, kl. 19:44: Servern kommer nu startas om och en systemfilskontroll + diskkontroll kommer köras vid uppstarten. Detta innebär tyvärr neretid i ca 45 minuter. Vi postar här igen så snart det är utfört.

2020-06-07, kl. 21:45: Kontrollen lyckades men det finns tyvärr fortfarande kvar systemfils-problem som inte ville repareras. Innan dessa är reparerade kan inte MySQl-servern startas. Vi är mycket ledsna över detta extremt långa avbrott! Teknikerna arbetar för fullt på att lösa detta.

2020-06-07, kl. 22:30: Servern tas nu ned för att åtgärda systemfils-problemen.

2020-06-07, kl. 22:41: Servern är nu uppe igen och teknikerna fortsätter med att lösa problemet med mySQL-servern.

2020-06-07, kl. 23:38: Det ursprungliga problemet som orsakade att MySQL servern startade om sig löstes när systemfilerna reparerades. Det som nu orsakar att MySQL-servern inte vill starta har med InnoDB att göra. Så nu pågår reparation av detta. Så snart det är klart kommer MySQL-servern starta igen.

2020-06-08, kl. 02:00: MySQL-servern är äntligen igång igen men reparation av innodb/databaser pågår – så alla sajter fungerar inte ännu tyvärr.

2020-06-08, kl. 04:30: Samtliga InnoDB/databaser är nu reparerade.