AutoSSL reduced SSL coverage

Cpanel har de senaste dagarna skickat ut mail till nästan alla kunder om ”failed DCV” för vissa domäner/subdomäner och att man måste åtgärda något för att certifikatet ska kunna förnyas för dessa – men längre ned i samma mail kan man se att de skriver att certifikatet är installerat för samma domäner/subdomäner.

Med andra ord så har informationen blivit fel då Cpanel lyckades förnya certifikatet utan problem. Och Ni ska ej behöva göra något utan det kommer förnyas i september.

Certifikatet förnyas var 3:e månad automatiskt OM domänen/subdomänen pekar till servern.