Manu24-servern

2021-08-12, kl. 15:20: Servern är nere igen – tekniker finns på plats och arbetar på att få den online igen.

2021-08-12, kl. 16:50: Det visar sig vara “RAID-kortet” som slutade fungera. Det byts nu ut mot ett nytt så att servern ska kunna komma online igen. Vi beklagar den långa neretiden !

2021-08-12, kl. 18:20: Servern är åter online, men det strular just nu med Cpanel tyvärr. Teknikerna håller på att åtgärda detta.

2021-08-12, kl. 18:40: Cpanel fungerar åter normalt. Vi beklagar den extremt långa neretiden som förekom och alla störningar! Ny server är på gång.