Manu24-servern

2021-08-12, kl. 13:00: Servern är åter uppe efter den långa neretiden som berodde på en akut uppdatering teknikerna behövde utföra för att försöka få servern stabil igen.

2021-08-12, kl. 13:15: Tyvärr hjälpte inte uppdateringen så störningarna i form av extremt segladdade hemsidor fortsätter. Den nya servern som byggs hoppas vi ska stå klar inom ca 24 timmar så att vi kan starta med att flytta över Era kontopaket till den. Vi kommer skicka ut mail till Er så snart vi har mer information.

Vi är ledsna över att Ni drabbas av störningarna! Teknikerna gör allt de kan för att försöka åtgärda problemet.