Manu11-servern

2022-09-14: kl. 08:30: MySQL-servern är nere – felsökning pågår.

2022-09-14: kl. 08:50: MySQL-servern är uppe igen. Vi beklagar neretiden som förekom!