Manu7-servern

Servern måste tyvärr startas om nu pga en viktig uppgradering av kernel.

Vi beklagar neretiden som kommer förekomma pga detta.

Nytt: 2020-02-13, kl 21:44: Servern är nu omstartad och fungerar åter normalt.

Manu23-servern

Serverarbete kommer ske – fredag 14 februari 2020 efter kl. 16:00.

Berörda kunder har fått information om detta idag via epost och vi postar även på forumet om detta (Server meddelanden – Manu23 – servern).

Nytt: 2020-02-14, kl.- 20:51: Arbetet är nu utfört.

Manu33-servern

Serverarbete kommer ske – torsdag 13 februari 2020 efter kl. 16:00.

Berörda kunder har fått information om detta idag via epost och vi postar även på forumet om detta (Server meddelanden – Manu33 – servern).

Nytt: 2020-02-13, kl. 20:49: Arbetet är nu utfört.

Manu26-servern

Serverarbete kommer ske – onsdag 12 februari 2020 efter kl. 16:00.

Berörda kunder har fått information om detta idag via epost och vi postar även på forumet om detta (Server meddelanden – Manu26 – servern).

NYTT: 2020-02-12, kl. 19:43: Arbetet är nu utfört.

Manu5-servern

Serverarbete kommer ske – lördag 8 februari 2020 efter kl. 16:00.

Berörda kunder har fått information om detta idag via epost och vi postar även på forumet om detta (Server meddelanden – Manu5 – servern).

Nytt: 2020-02-09: kl. 01:21: Arbetet är klart och inom 24 timmar ska allt peka till den nya servern.

Resell4-servern

Serverarbete kommer ske – lördag 1:a februari 2020 efter kl. 23:00

Serverns RAM-minne måste bytas ut så teknikerna i datacentret kommer ta ned servern på lördag efter kl. 23:00 och byta ut minnet.

Arbetet innebär neretid för hemsidor och epost under ca 15-30 minuter.

NYTT: 2020-02-02: 01:40: Arbetet är nu utfört och servern fungerar åter normalt.

manu26-servern

Viktigt arbete kommer ske tisdag 7:e januari 2020 ca kl. 06:00 i datacentret där servern står vilket tyvärr kommer orsaka neretid i ca 15-30 minuter.

2020-01-07, 07:57: Arbetet är utfört.

manu6-servern

Viktigt arbete kommer ske tisdag 7:e januari 2020 ca kl. 06:00 i datacentret där servern står vilket tyvärr kommer orsaka neretid i ca 15-30 minuter.

2020-01-07, 07:57: Arbetet är utfört.

Resell4-servern

Just nu fungerar det tyvärr inte att gå in i Cpanel eller Webbmailen pga tekniska problem hos Cpanels server som har hand om licenser.

2019-12-30 – 19:36: Cpanel har nu löst sina problem så nu fungerar allt åter normalt.

manu7-servern

Just nu fungerar det tyvärr inte att gå in i Cpanel eller Webbmailen pga tekniska problem hos Cpanels server som har hand om licenser.

2019-12-30 – 19:36: Cpanel har nu löst sina problem så nu fungerar allt åter normalt.