Serverarbete Manu20-servern

Serverarbete kommer ske – natten mellan lördag 3 augusti/söndag 4 augusti 2019

MySQL-servern måste uppgraderas och detta arbete kommer påbörjas ca 01:00 mellan lördag/söndag. 
Det vill säga att arbetet startar 2019-08-04 ca  kl. 01:00.

Arbetet kommer tyvärr innebära neretid för Era hemsidor då det annars kan finnas risk för problem med databaserna. 
Neretiden beräknas bli ca 3-4 timmar.