Resell5-servern

2020-10-06: Serverns RAM minne kommer bytas ut efter ca kl. 23 ikväll. Arbetet innebär neretid tills det är klart.

2020-10-06, kl. 23:24: Arbetet är nu utfört och servern är uppe.