Resell5-servern

2020-09-27, kl. 00:19: Teknikerna har startat arbetet med servern och pga det är den nere.

2020-09-27, kl. 06:12: Uppgraderingen av servern är nu utförd.