Resell5-servern

2020-09-11, kl. 11:12: Servern är nere – en omstart kommer ske.

2020-09-11, kl. 11:35: Servern är omstartad och fungerar åter normalt. Vi beklagar neretiden som förekom!