Resell5-servern

2023-09-01, kl. 10:40: MySQL-servern är tyvärr nere pga en omstart.

2023-09-01, kl. 10:49: MySQL-servern är uppe igen efter omstarten.