Resell5-servern

2022-03-07, kl. 17:19: Servern är nere – felsökning pågår.

2022-03-07, kl. 19:14: Servern är äntligen uppe igen. Vi beklagar den långa neretiden !

Teknikerna tvingades byta ut RAM-minnet samt en nätverksdel för att servern skulle kunna startas upp igen. Då startades en diskkontroll automatiskt vilket försenade uppstarten.