Resell3-servern

2024-05-22, kl. 21:15: Servern är nere – felsökning pågår.

2024-05-22, kl. 23:05: Vi beklagar den långa neretiden! Teknikerna arbetar för fullt på att få servern online igen.

2024-05-23, kl. 04:37: Servern är åter uppe efter den extremt långa neretiden.