Resell2-servern

2023-05-22, kl. 08:35: Servern startades om och en diskkontroll pågår nu. Vi beklagar den långa neretiden som den orsakar.

2023-05-22, kl. 08.58: Servern är uppe igen.