Resell2-servern

2023-03-04, kl. 21:00: Servern är nere, felsökning pågår.

2023-03-04, kl. 21:12: Servern är uppe igen. Vi beklagar neretiden som förekom!