Prishöjning 1 Oktober 2023

Vi tvingas tyvärr höja våra priser med 3 % från 1 oktober 2023 pga våra leverantörer höjt sina priser.

Exempel: LiteXtra-konto: Före 1 oktober 2023: 287 kr per år. Efter 1 oktober 2023: 295 kr per år.

Ni som redan fått faktura eller betalt kommer ej betala något extra utan det nya priset gäller nästa gång Ni betalar.

Det går bra att betala för 1 eller flera år framåt i tiden även om Ni tex. redan betalt fram till 2024 och vill betala det pris som gäller fram till 1 oktober 2023. Men då måste Ni ha beställt eller betalt detta innan den 1 oktober 2023.

Exempel: Ett LiteXtra-konto som är betalt fram till mars 2024 och Ni kontaktar oss innan den 1 oktober 2023 och ber att få betala för +1 år = 287 kr. Då blir LiteXtra-kontot betalt fram till mars 2025.