Manu7-servern

2023-05-04, kl. 11:40: MySQL-servern är nere. Tekniker arbetar för fullt på med att få den att komma upp igen. Vi beklagar neretiden !

2023-05-04, kl. 12:07: MySQL-servern är uppe igen. Vi beklagar neretiden som förekom !