Manu6-servern

Serverarbete kommer ske – lördag 15 februari 2020 efter kl. 18:00

Berörda kunder har fått informationen om detta via epost och vi postar i forumet om detta (Servermeddelanden – Manu6 – servern)

NYTT: 2020-02-15, kl 22:39: Arbetet är nu utfört.