Manu34-servern

2020-08-27, kl. 22:01: Uppgraderingen av MySQL-servern har nu startat.

2020-08-28, kl. 00:14: Uppgraderingen är nu klar.